สถานที่ทำงาน/สำนักงาน - Jiangsu Calling Electric Co., Ltd.
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (1)

อากาศบริสุทธิ์ทำให้ความคิดชัดเจนขึ้น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (2)

ทำจิตใจให้แจ่มใสตลอดเวลาในการทำงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (3)

การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาดและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญมาก

การประชุมเชิงปฏิบัติการ (4)

ทำให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น